Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

+84 933 276 663

Matthew Powell

Tổng Giám đốc
Bộ phận Quản lý cấp cao

+84 24 3946 1300Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Thị Thu Hằng

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu

+84 912 000 530

Dịch vụ liên quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí MinhĐội ngũ nghiên cứu thị trường hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong mọi lĩnh vực trong thị trường Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.