Neil MacGregor

Tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

+84 28 3823 9205

Matthew Powell

Tổng Giám đốc
Bộ phận Quản lý cấp cao

+84 24 3946 1300

Nguyễn Văn Phong

Phó Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Đầu tư

+84 28 3823 9205Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Nguyệt Minh

Phó Giám đốc
Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư

+84 983 218 389

Cao Lê Tường Vân

Quản Lý Cấp Cao
Bộ phận Tư vấn Đầu tư

+84 28 3823 9205 Ext 189

Dịch vụ liên quan

Định giá

Định giá khách sạn

Đội ngũ của Savills tập trung cung cấp các dịch vụ định giá về khách sạn và các bất động sản tương ứng thông qua việc mua, chuyển nhượng dựa trên các giao dịch tiềm năng. Chúng tôi làm việc trên toàn Việt Nam và các nước trong khu vực thuộc châu Á- Thái Bình Dương.

Nghiên cứu

Nghiên cứu tư vấn toàn cầu

Với vô số các biến số vĩ mô, các nghiên cứu về thị trường bất động sản cần thực hiện chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư cho khách hàng. Savills cung cấp các nghiên cứu chất lượng để đảm bảo việc định lượng tất cả các biến số, nhằm tối đa hóa tỷ lệ thành công của dự án.

Tư vấn

Tư vấn phát triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.