Cơ hội Nghề nghiệp

Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh“Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân đã làm nên văn hóa và môi trường làm việc tại Savills”. Chúng tôi luôn tìm kiếm các ứng viên có tài năng cùng vốn hiểu biết và kinh nghiệp trong thị trường bất động sản. Tại đây, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau thảo luận để đưa ra các giải phát tốt nhất cho khách hàng.

Tuyển dụng Tp. HCM

Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí MinhDanh sách các vị trí đang tuyển tại Tp. Hồ Chí Minh.

Chương Trình Thực Tập

Chúng tôi luôn tìm kiếm các ứng viên có tài năng cùng vốn hiểu biết và kinh nghiệp trong thị trường bất động sản. Tại đây, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau thảo luận để đưa ra các giải phát tốt nhất cho khách hàng.