Ban điều hành

Bản quản trị Savills tại Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động, dịch vụ và tiêu chuẩn của toàn bộ doanh nghiệp theo những giá trị mà công ty đã đề ra.

Neil MacGregor

Neil MacGregor

Tổng giám đốc, Bộ phận Quản lý Cấp cao Savills Tp. Hồ Chí Minh

Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí MinhNeil trở thành thành viên Viện Thẩm định giá Hoàng Gia Anh năm 2012 ghi nhận cống hiến đóng ghóp trong ngành bất động sản nói chung và Việt Nam nói riêng.

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc, Bộ phận Quản lý Cấp cao Savills Tp. Hồ Chí Minh

Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí MinhTroy có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản tại tất cả các phân khúc với kinh nghiệm làm việc tại Úc, New Zealand và các nước trong Châu Á – Thái Bình Dương.

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội, Bộ phận Quản lý Cấp cao Savills Hà Nội

Ông Matthew Powell hiện là Giám đốc văn phòng Hà Nội và Đà Nẵng tại Savills Việt Nam.